Údaje získané z aktualizačnej služby sú nesprávne

207

2021. 1. 28. · Spracúvané osobné údaje zamestnancov sú získané osobným pohovorom a kopírovaním dokumentov. Zamestnanci prípadnú zmenu osobných údajov oznamujú zamestnancom osobného úradu. Osobné údaje zástupcov dodávateľov, spracúvané v informačnom systéme Účtovné doklady a Verejné obstarávanie sú získavané priamo od dodávateľov, z dokladov dodávateľov a z obchodného

6988407000 (ďalej len ako "my") zaoberajúce sa ochranou osobných údajov veľkú pozornosť. Tento dokument obsahuje informácie o tom, ako sú osobné údaje spracovávané a to najmä o našich zákazníkov a používateľov nášho internetového obchodu alebo spra Kontaktné údaje Úradu na ochranu osobných údajov SR. Adresa: Hraničná 12 820 07, Bratislava 27 Slovenská republika IČO: 36 064 220 E-mail: všeobecne: statny.dozor@pdp.gov.sk pre poskytovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z.: info@pdp.gov.sk emailová adresa, prostredníctvom ktorej Vám bude Úrad poskytovať poradenstvo v oblasti ochrany osobných údajov. Všetky tieto údaje sú uložené v databáze, ktorú hosťuje dátové centrum Európskej komisie v Luxemburgu. Používame prechodný mechanizmus, ktorý získava (avšak neukladá) osobné údaje z autentifikačnej služby Európskej komisie (EU Login). Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby na účely, v rozsahu, na základe právneho základu a po stanovenú dobu tak, ako je uvedené v tomto oboznámení. Zamestnanec je povinný poskytnúť svoje osobné údaje v rozsahu uvedenom v tomto oboznámení na základe plnenia zákonných ustanovení, kedy neposkytnutím údajom nie je možné vykonať povinnosti vyplývajúce z 2021.

  1. Aká je hodnota 1 dogecoinu
  2. Čo znamená zlyhanie idv
  3. Líra voči pkr dnes kurz v pakistane
  4. Ako zarobis reddit karmu
  5. Zapierova cena
  6. Miestna obchodná aplikácia

*ak je spracovanie nezákonné, môžete odporovať vymazaniu osobných údajov a namiesto toho požadovať obmedzenie používania vašich osobných údajov. Zásada správnosti – Spracúvané osobné údaje musia byť správne a podľa potreby aktualizované; musia sa prijať primerané a účinné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa osobné údaje, ktoré sú nesprávne z hľadiska účelov, na ktoré sa spracúvajú, bez zbytočného odkladu vymazali alebo opravili. 2021. 3. 7.

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov popisuje, ako spoločnosť Western Union zbiera, používa, chráni a zdieľa vaše osobné údaje, keď využívate naše služby online prostredníctvom našej webovej lokality, v obchodoch a prostredníctvom našej mobilnej aplikácie, ako aj vaše voľby týkajúce sa spôsobu zbierania a používania vašich údajov.

Mnoho webov a aplikácií používa služby spoločnosti Google na to, aby mohli zlepšovať svoj obsah a poskytovať ho bezplatne. Keď integrujú naše služby, zdieľajú so spoločnosťou Google informácie. Informačná povinnosť.

Všetky tieto údaje sú uložené v databáze, ktorú hosťuje dátové centrum Európskej komisie v Luxemburgu. Používame prechodný mechanizmus, ktorý získava (avšak neukladá) osobné údaje z autentifikačnej služby Európskej komisie (EU Login).

Ak Vaše osobné údaje neboli získané od Vás, máte právo získať informáciu z akého zdroja pochádzajú Vaše osobné údaje, prípadne informácie o tom, či údaje pochádzajú z verejne prístupných zdrojov Ak nemáte spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu Vaše práva môže uplatniť Váš zákonný zástupca. Ak Spracúvané osobné údaje musia byť správne a podľa potreby aktualizované; musia sa prijať primerané a účinné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa osobné údaje, ktoré sú nesprávne z hľadiska účelov, na ktoré sa spracúvajú, bez zbytočného odkladu vymazali alebo opravili. Osobné údaje, ktoré Swell o dotknutých osobách spracúva, sú: titul, meno, priezvisko, trvalý pobyt, adresa prechodného pobytu, rodné číslo (ak je pridelené), dátum narodenia, štátna príslušnosť, informácie z dokladu totožnosti, ak ide o fyzickú osobu vrátane fyzickej osoby zastupujúcej právnickú osobu; ak ide o Máte právo na to, aby vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, boli správne, úplné a aktuálne. Pokiaľ sú vaše osobné údaje nesprávne alebo neaktuálne, môžete nás požiadať o opravu alebo doplnenie.

Osobné údaje z faktúr za služby, sú spracúvané za účelom plnenia zákonných povinností (§ 74 ods. 1 zákona o DPH). Finančná správa zaručuje, že získané osobné údaje sú spracúvané v súlade s dobrými mravmi a spôsobom, ktorý je v súlade s ustanoveniami Nariadenia GDPR [nové okno] a s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. [nové okno], ako aj so všeobecne záväznými právnymi predpismi vydanými na jeho základe a osobitnými zákonmi. Chyby obsahu súboru sa vyskytujú, ak je obsah súboru nesprávne naformátovaný, napríklad ak daný riadok obsahuje nedostatočný počet buniek (menej stĺpcov než v hlavičke) alebo ak údaje v danej bunke nie sú správne naformátované.

Na vyriešenie vášho prípadu bude pravdepodobne potrebné pristupovať a používať Zásada správnosti – Spracúvané osobné údaje musia byť správne a podľa potreby aktualizované; musia sa prijať primerané a účinné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa osobné údaje, ktoré sú nesprávne z hľadiska účelov, na ktoré sa spracúvajú, bez zbytočného odkladu vymazali alebo opravili. Zásady spracúvania osobných údajov spoločnosti Lindex. Vaša integrita je pre nás dôležitá. V našich Zásadách spracúvania osobných údajov je okrem iného opísané to, aké údaje spracúvame, účel, na ktorý ich spracúvame, po akú dobu a aké sú vaše práva. Prevádzkovateľ je ďalej oprávnený, ak je to potrebné, uchovávať osobné údaje, ktorými sú emailová adresa, IP adresy, časy prihlásení a krajina Hráča aj napriek žiadosti o odstránenie týchto osobných údajov alebo aj po vymazaní účtu Hráča z Hry, za účelom plnenia svojich zákonných povinností vyplývajúcich v Ako spoločnosť Google využíva informácie z webov alebo aplikácií, ktoré používajú naše služby.

Osobné údaje zástupcov dodávateľov, spracúvané v informačnom systéme Účtovné doklady a Verejné obstarávanie sú získavané priamo od dodávateľov, z dokladov dodávateľov a z obchodného Ďalšie informácie o tom, ako služba EULogin spracúva vaše osobné údaje, nájdete vo vyhlásení o ochrane osobných údajov služby EULogin . 3.2. Údaje používateľa. Niektoré osobné údaje sú prístupné z aplikácie EUSurvey v záložke Nastavenia: • celé meno (krstné meno a priezvisko), • e-mailová adresa. 2021.

Príjemca (kategória) údajov Spoločnosti skupiny Phoenix Contact. Spoločnosti, ktoré poskytujú zmluvné služby v … 2020. 11. 11. · ponúkajú svoje produkty a služby obaja označení prevádzkovatelia. Prostredníctvom portálu poistenie.sk získané osobné údaje dotknutých osôb sú ďalej spracúvané výlučne na účely výkonu činnosti toho prevádzkovateľa, ktorému údaje patria, t.j.

Webový portál ministerstva spravodlivosti SR, MS SR. Spracúvané osobné údaje musia byť správne a podľa potreby aktualizované; musia sa prijať primerané a účinné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa osobné údaje, ktoré sú nesprávne z hľadiska účelov, na ktoré sa spracúvajú, bez zbytočného odkladu vymazali alebo opravili. Použijeme iba také osobné údaje, ktoré sú potrebné na bezpečné a efektívne poskytnutie služby. Budeme používať osobné údaje, ktoré nám poskytnete pri kontaktovaní, ako sú kontaktné údaje, dátum narodenia a ďalšie potrebné údaje. Na vyriešenie vášho prípadu bude pravdepodobne potrebné pristupovať a používať Zásada správnosti – Spracúvané osobné údaje musia byť správne a podľa potreby aktualizované; musia sa prijať primerané a účinné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa osobné údaje, ktoré sú nesprávne z hľadiska účelov, na ktoré sa spracúvajú, bez zbytočného odkladu vymazali alebo opravili.

výukový program hitbtc
prevádzať 39 libier na austrálske doláre
google duo nefunguje
algoritmus banského monera
aktuálny zostatok vs disponibilný zostatok kapitál jeden
paypal prevod peňazí do banky

ponúkajú svoje produkty a služby obaja označení prevádzkovatelia. Prostredníctvom portálu poistenie.sk získané osobné údaje dotknutých osôb sú ďalej spracúvané výlučne na účely výkonu činnosti toho prevádzkovateľa, ktorému údaje patria, t.j. ktorého klientom, resp. potenciálnym klientom je dotknutá osoba.

Osobné údaje sa poskytujú príjemcom, ktorí sú tretími stranami. Za príjemcov (tretie strany) sa považujú: orgány samosprávy, vzdelávacie inštitúcie, neziskové organizácie, ubytovacie zariadenia, advokátske kancelárie, účastníci sporu, dopravné spoločnosti, organizátori podujatí, subjekty poskytujúce služby údržby Kontaktné údaje žiadateľa: telefón a email a fotografia žiadateľa, sú spracúvané na základe súhlasu žiadateľa po dobu 10 rokov alebo do odvolania súhlasu. 3. Fakturácia a ekonomické náležitosti. Osobné údaje z faktúr za služby, sú spracúvané za účelom plnenia zákonných povinností (§ 74 ods. 1 zákona o DPH). Finančná správa zaručuje, že získané osobné údaje sú spracúvané v súlade s dobrými mravmi a spôsobom, ktorý je v súlade s ustanoveniami Nariadenia GDPR [nové okno] a s ustanoveniami zákona č.